strona główna do g & # 243ry kontakt Facebook

West Verband der Strassen-Carriers

Ausbildung, Kurse, Versicherung.
DKV

Geplante Import große Mengen von Kraftstoff aus der östlichen Grenze zum polnischen reduzieren

Do uzgodnień publicznych został przekazany projekt nowelizacji ustawy Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym (nr UD353 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308501/katalog/12492840#12492840 ). Zaproponowane w projekcie zmiany przewidują wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Celem projektu jest uszczelnienie systemu celnego i podatkowego poprzez wprowadzenie ograniczeń w ilości paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wwieźć w baku auta więcej niż 200 litrów paliwa będą musieli zapłacić cło, VAT i akcyzę.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe limity zwolnień.

Gemäß Artikel. 35 Absatz. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

– pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,

– pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.

Gemäß Artikel. 77 Absatz. 1 ustawy o VAT – 200 litrów .

Projekt zawiera również propozycję stosowania w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa, co dodatkowo zagwarantuje jednolitość sposobu naliczania i poboru tych dwóch rodzajów odsetek pobieranych od należności importowych.

Konsultacje publiczne ustawy trwają do 13 br Marke.

Planowane wejście ustawy w życie: 1 Juni 2018 r.


Treiber, którzy powracają zza wschodniej granicy, będą mogli wwieźć w baku auta maksymalnie 200 litrów benzyny. Przy większej ilości nie unikną obowiązku zapłaty VAT, cła i akcyzy.

Takie zapisy mają znaleźć się w projekcie nowelizacji prawa celnego i ustawy o podatku akcyzowym, który ma zostać opublikowany do końca marca 2018 r.

Obecne reguły dotyczące zwolnień są bowiem nadużywane. Limity przywozowe objęte zwolnieniami wynoszą obecnie:

● w akcyzie – 600 litrów (Kunst. 35 ustawy o podatku akcyzowym),

● w VAT – 200 litrów (Kunst. 77 Absatz. 1 ustawy o VAT).

Quelle: www.gazetaprawna.pl

do g & # 243ry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD