strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Szkolenia, kursy, ubezpieczenia.
DKV

Delegowanie na nowych zasadach – zakończyły się obrady EPSCO w Luksemburgu

Wieczorne obrady rady EPSCO w dniu 23.10.2017r. przyniosły porozumienie w przedmiocie delegowania pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE.

Kompromisy z zastrzeżeniami Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski i części krajów UE. Brak dostępu do treści kompromisów, wielokrotnie zmieniających się od rana, uniemożliwia na chwilę obecną zacytowanie dokładnego brzmienia zaproponowanych rozstrzygnięć.

Jak się jednak wydaje przyjęto następujące rozwiązania:

  •     utrzymano zasadę równej płacy za równą płacę w tym samym miejscu
  •     legalne delegowanie będzie dopuszczalne przez okres 12 miesięcy z opcją przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy na umotywowany wniosek („reasonable notification”)
  •     czas transpozycji dyrektywy – 3 lata
  •     transport nie jest wyłączony z przepisów o delegowaniu (za wyjątkiem tranzytu, co – jak wynika z obrad – zapisano w oddzielnej deklaracji Komisji Europejskiej). Stosowanie przepisów o delegowaniu będzie kontynuowane w zakresie transportu międzynarodowego, lecz stosowanie nowych rozwiązań w zakresie delegowania będzie przesunięte w czasie do momentu wejścia w życie przepisów szczególnych w transporcie (Pakiet Mobilności).

W tym samym dniu rada EPSCO przyjęła także częściowe wspólne porozumienie w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie Polska bardzo wyraźnie podkreśliła, że nie ma zgody na zmiany w przedmiocie m.in. retroaktywnego wycofywania zaświadczeń A1. Rada EPSCO jednogłośnie przyjęła tekst wspólnej deklaracji w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Najbliższe dni będą poświęcone na przeanalizowanie ogłoszonego przez radę EPSCO kompromisu w zakresie transportu i jego skutki dla branży, aczkolwiek już dziś wydaje się że wygranymi są Francja, Niemcy i kraje Beneluksu. Jest to wygrana wyłącznie polityczna, bo negatywne skutki gospodarcze nowych pomysłów socjalnych prawdopodobnie te właśnie państwa odczują w pierwszej kolejności.

źródło: TLP

_________________________________________________________________________

Komisja zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała w poniedziałek 16.10.2017r. poprawki do nowelizacji unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Propozycja dyrektywy jest niekorzystna z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski.

Obecne przepisy wymagają, by pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Propozycja zmiany przepisów w tej sprawie przewiduje wypłatę takiego samego wynagrodzenia, jak w przypadku pracownika lokalnego. Propozycję tę przedstawiła Komisja Europejska w marcu 2016 roku.

W poniedziałek komisja zatrudnienia i spraw socjalnych PE wprowadziła do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej poprawki. Zgodnie z jedną z nich maksymalny łączny czas wszystkich delegowań w to samo miejsce do tego samego rodzaju pracy ma wynosić 24 miesiące. Choć może to wyglądać korzystnie (Francja optowała za krótszym, 12-miesięcznym limitem), to zdaniem ekspertów poprawka budzi kontrowersje.

– Poprawka zakłada też, że po tych 24 miesiącach pracownika i pracodawcę będzie obowiązywało całe prawo pracy państwa przyjmującego, z wyjątkiem przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę. Nie zwolni to jednak stron umowy z obowiązku przestrzegania polskich przepisów prawa pracy. Groźba kolizji wykluczających się przepisów jest realna – powiedział dr Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie dla pracownika delegowanego, PE chce się trzymać propozycji KE, zgodnie z zasadą: ta sama praca, to samo miejsce, ta sama płaca. Dotychczas wobec pracownika delegowanego musiała być stosowana jedynie płaca minimalna w danym państwie członkowskim, ale np. nie brano pod uwagę dodatków za trudne warunki czy dodatków wynikających z układów zbiorowych. To ma się zmienić. Pracownik delegowany – według propozycji stanowiska komisji PE – będzie musiał otrzymać wszelkie części składowe wynagrodzenia, tak jak jego odpowiednik z kraju przyjmującego.

Przegłosowana została również poprawka, która zakłada stosowanie do pracowników delegowanych wszystkich układów zbiorowych pracy, a nie tylko (jak pierwotnie proponowała KE) uznanych za powszechnie obowiązujące. Gdyby przepisy weszły w życie w tej formie, byłyby problematyczne dla tysięcy firm, które miałyby borykać się z odnalezieniem, interpretacją i tłumaczeniem licznych układów zbiorowych występujących w danym kraju.

– Przegłosowany dziś przez posłów komisji projekt z poprawkami jest kompromisem, ale jako ewentualne źródło prawa jest bardzo chaotyczny. Miejmy nadzieję, że podczas negocjacji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi zostanie uznany za najmniej dojrzały i ostateczna wersja dyrektywy będzie nieco łagodniejsza – powiedział Benio.

Projekt trafi teraz na sesję plenarną PE, a następnie – po jego ewentualnym przyjęciu przez PE – do ostatecznych negocjacji między Parlamentem, Komisją i Radą UE.

źródło: www.tvn24bis.pl

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD