strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Szkolenia, kursy, ubezpieczenia.
DKV

Formularze: licencje/PW

Lista formularzy do pobrania:

 

LICENCJE  MIĘDZYNARODOWE

Przewóz rzeczy

 

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR1.pdf
LR2. Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) PDF LR2.pdf
LR3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej PDF LR3.pdf
LR4. Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR4.pdf
LR5. Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR5.pdf
LR6. Przeniesienie uprawnień ? w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej) – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR6.pdf
LR7. Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień ? przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR7.pdf
LR8. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR8.pdf
LR9. Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR9.pdf
LR10. Zmiana osoby zarządzającej transportem PDF LR10.pdf
IZDP. Informacja o wymianie taboru PDF IZDP.pdf
WPC. Wykaz pojazdów PDF WPC.pdf

Przewóz osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
LO1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO1.pdf
LO2. Zmiana danych (zmiana nazwy lub adresu) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO2.pdf
LO3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej PDF LO3.pdf
LO4. Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO4.pdf
LO5. Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO5.pdf
LO6. Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dot. międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO6.pdf
LO7. Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO7.pdf
LO8. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO8.pdf
LO9. Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO9.pdf
LO10. Zmiana osoby zarządzającej transportem PDF LO10.pdf
IZDP. Informacja o wymianie taboru PDF IZDP.pdf
WPA. Wykaz pojazdów PDF WPA.pdf

Oświadczenia – przewóz rzeczy i osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
OB. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej PDF OB.pdf
OC. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem PDF OC.pdf
OK. Oświadczenie dotyczące kierowców PDF OK.pdf
ON. Oświadczenie o niekaralności PDF ON.pdf
OSC. Oświadczenie dot. zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy s.c. poprzez wystąpienie wspólnika/wspólników ze składu spółki cywilnej PDF OSC.pdf
OW. Oświadczenie – wtórnik PDF OW.pdf
Kliknij aby pobrać formularz Prośba o wysyłkę kurierską

POTRZEBY WŁASNE

Przewóz rzeczy

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
PWR1. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWR1.pdf
PWR2. Wydanie dodatkowego wypisu do zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWR2.pdf
PWR3. Zmiana nazwy firmy/adresu do zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWR3.pdf
IPWZ. Informacja o wymianie pojazdu samochodowego/zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu PDF IPWZ.pdf
PWPC. Wykaz pojazdów PDF PWPC.pdf

 

Przewóz osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
PWO1. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWO1.pdf
PWO2. Zmiana nazwy firmy/adresu w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWO2.pdf
PWPA. Wykaz pojazdów PDF PWPA.pdf

 

Oświadczenia – przewóz rzeczy i osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
OKPW. Oświadczenie dotyczące kierowców PDF OKPW.pdf

 

Świadectwa Kierowcy

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
SK1. Wydanie świadectwa kierowcy PDF SK1.pdf
SK2. Kontynuacja świadectwa kierowcy PDF SK2.pdf
SK3. Zmiana świadectwa kierowcy PDF SK3.pdf
SK4. Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy PDF SK4.pdf

 

do góry | strona główna | kontakt
2007-2020 © ZSPD