strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Formularze: licencje/PW

Lista formularzy do pobrania:

 

LICENCJE  MIĘDZYNARODOWE

Przewóz rzeczy

 

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR1.pdf
LR2. Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) PDF LR2.pdf
LR3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej PDF LR3.pdf
LR4. Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR4.pdf
LR5. Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR5.pdf
LR6. Przeniesienie uprawnień ? w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej) – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR6.pdf
LR7. Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień ? przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR7.pdf
LR8. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR8.pdf
LR9. Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF LR9.pdf
LR10. Zmiana osoby zarządzającej transportem PDF LR10.pdf
IZDP. Informacja o wymianie taboru PDF IZDP.pdf
WPC. Wykaz pojazdów PDF WPC.pdf

Przewóz osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
LO1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO1.pdf
LO2. Zmiana danych (zmiana nazwy lub adresu) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO2.pdf
LO3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej PDF LO3.pdf
LO4. Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO4.pdf
LO5. Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO5.pdf
LO6. Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dot. międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO6.pdf
LO7. Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO7.pdf
LO8. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO8.pdf
LO9. Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób PDF LO9.pdf
LO10. Zmiana osoby zarządzającej transportem PDF LO10.pdf
IZDP. Informacja o wymianie taboru PDF IZDP.pdf
WPA. Wykaz pojazdów PDF WPA.pdf

Oświadczenia – przewóz rzeczy i osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
OB. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej PDF OB.pdf
OC. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem PDF OC.pdf
OK. Oświadczenie dotyczące kierowców PDF OK.pdf
ON. Oświadczenie o niekaralności PDF ON.pdf
OSC. Oświadczenie dot. zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy s.c. poprzez wystąpienie wspólnika/wspólników ze składu spółki cywilnej PDF OSC.pdf
OW. Oświadczenie – wtórnik PDF OW.pdf
Kliknij aby pobrać formularz Prośba o wysyłkę kurierską

POTRZEBY WŁASNE

Przewóz rzeczy

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
PWR1. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWR1.pdf
PWR2. Wydanie dodatkowego wypisu do zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWR2.pdf
PWR3. Zmiana nazwy firmy/adresu do zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWR3.pdf
IPWZ. Informacja o wymianie pojazdu samochodowego/zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu PDF IPWZ.pdf
PWPC. Wykaz pojazdów PDF PWPC.pdf

 

Przewóz osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
PWO1. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWO1.pdf
PWO2. Zmiana nazwy firmy/adresu w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym PDF PWO2.pdf
PWPA. Wykaz pojazdów PDF PWPA.pdf

 

Oświadczenia – przewóz rzeczy i osób

Nazwa formularza Format Pobierz Plik
OKPW. Oświadczenie dotyczące kierowców PDF OKPW.pdf

 

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD