strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Litwa: obowiązkowe deklaracje paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdów

Przekazujemy poniżej informację Służby Celnej Republiki Litewskiej o obowiązku deklarowania paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach pojazdów.

Od 14 lutego 2014 r., od godziny 9.00, urzędnicy celni we wszystkich granicznych punktach zlokalizowanych przy trasach międzynarodowych mogą wymagać od kierowców samochodów ciężarowych deklarowania na piśmie ilości paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdów.

Formularze deklaracji są udostępniane bezpłatnie, dystrybuowane w punktach kontrolnych.

Osoba kierująca pojazdem musi przedłożyć wypełnioną deklarację w urzędzie przy wjeździe na terytorium Republiki Litewskiej. Ważne: w polu 7 deklaracji pisemnej należy wpisać stan licznika, w polu 10 – pojemność zbiornika paliwa, rodzaj paliwa (z wyłączeniem gazu) i ilość paliwa.

Kierowcy muszą przechowywać kopię nr 2 deklaracji, potwierdzoną przez władze celne, podczas całego realizowanego przewozu do czasu pełnego wykorzystania na Litwie paliwa wwiezionego na warunkach preferencyjnych.

Funkcjonariusze celni urzędu wyjścia z terytorium Republiki Litewskiej lub mobilnych grup kontrolnych podczas wykonywanych inspekcji posiadają uprawnienia do żądania od kierowców przedstawienia deklaracji wwiezionego paliwa.

Zwracamy uwagę, że paliwo wwiezione na obszar Republiki Litewskiej w standardowych zbiornikach pojazdów nie może być wykorzystane przez pojazdy inne niż te, które dokonały tego wwozu. Paliwo nie może zostać wypompowane czy przechowywane, z wyłączeniem jedynie sytuacji naprawy pojazdu (z obowiązkowym poinformowaniem najbliższego urzędu celnego), nie może zostać odsprzedane czy przekazane bezpłatnie.

Nieupoważnione przepompowanie paliwa czy nielegalny handel paliwem wwożonym w zbiornikach pojazdów jest karany zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach prawa.

Informacja pochodzi od Służby Celnej Republiki Litewskiej.

źródło: ZMPD
do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD