strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Niemcy – płaca minimalna MiLoG – aktualizacja

Niemiecki Urząd Celny uprawniony do kontroli przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia MiLoG od dnia 1.01.2017r. wprowadza zmiany w formie zgłaszania faktu delegowania pracownika do pracy w Niemczech.

Obecnie zaświadczenia o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym wysyłane są faxem do siedziby Urzędu (Generalzolldirektion) pod numer +49 (0) 221/9648-72. Od początku 2017r., podobnie jak we Francji (system SIPSI), zgłoszenie pracowników konieczne będzie on-line za pośrednictwem strony www.zoll.de. Zgłoszenia będą dokonywane w rubryce „Dienste und Datenbanken” lub za pośrednictwem strony www.meldeportal-mindestlohn.de, która obecnie jest w budowie i dostępna będzie od 1.01.2017r. Dotychczasowa forma zgłaszania delegowania pracowników za pośrednictwem faxu możliwa będzie w okresie przejściowym do dnia 30.06.2017r.

źródło: www.ocrk.pl

_______________________________________________________________________

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 w Niemczech będzie obowiązywała nowa podwyższona stawka płacy minimalnej. Parlament niemiecki przyjął propozycję minister pracy Andrei Nahles, zgodnie z którą od 1 stycznia 2017 r. stawka została zwiększona z 8,50 EUR za godzinę do 8,84 EUR. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w życie na początku 2015 r. płaca minimalna będzie dalej wzrastała regularnie co 2 lata.

Więcej na temat wyższej stawki płacy minimalnej na Portalu Promocji Eksportu.

Kurs na I kwartał 2017 roku wynosi: 1 euro = 4,30765 pln (TUTAJ)

Jednocześnie informujemy, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia EEG 574/72

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniła się wartość minimalnej stawki na wyżywienie dla pracowników w podróży służbowej na terytorium Niemiec. Nowa stawka wynosi 236 euro miesięcznie (poprzednia 229 euro). Zmianę wprowadziło rozporządzenie: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Tail I nr 46.

Powyższa zmiana musi być uwzględniona przy rozliczaniu płacy minimalnej za okres od 1 stycznia 2016 roku.

Dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EEG 574/72.

Kurs na I kwartał 2016 roku wynosi: 1 euro = 4,25078 pln (TUTAJ).

Kurs na II kwartał 2016 roku wynosi: 1 euro = 4,40738 pln (TUTAJ).

Kurs na III kwartał 2016 roku wynosi: 1 euro = 4,31057 pln (TUTAJ).

Kurs na IV kwartał 2016 roku wynosi: 1 euro = 4,39636 pln (TUTAJ).

W 2015 roku obowiązywały następujące przeliczniki:

Kurs na I kwartał 2015 roku wynosi: 1 euro = 4,20664 pln.

Kurs na II kwartał 2015 roku wynosi: 1 euro = 4,27833 pln.

Kurs na III kwartał  2015roku wynosi: 1 euro = 4,01801 pln.

Kurs na IV kwartał 2015 roku wynosi: 1 euro = 4,15237 pln.

Sposób postępowania zalecany przez ZMPD oraz dodatkowe wyjaśnienia.

______________________________________________________________________

Na początku października 2015 r. Służba Celna Niemiec przedstawiła na swojej stronie internetowej nowe wytyczne w zakresie stosowania ustawy MiLoG w odniesieniu do składników diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej.

Niemiecka administracja celna dokonała rozróżnienia następujących sytuacji, które mają zastosowanie w zależności od przyjętego w kraju kierowcy systemu struktury diety:

1. System prawny określa strukturę diety:

Jeśli system prawny kraju określa szczegółowo strukturę diety i wskazuje, jaka jej część jest przeznaczona na zwrot kosztów poniesionych w podróży, a jaka należy do delegowanego jako rekompensata za pracę zagraniczną, jedynie ta druga może zostać zaliczona do płacy minimalnej.

2. System prawny kraju nie określa struktury diety:

Jeśli brak jest uregulowań prawnych określających skład diety, należy brać pod uwagę faktyczne zaistniałe okoliczności. Oznacza to, że koszty faktycznie poniesione przez pracownika (takie jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia) należy odliczyć od pełnej kwoty przyznawanej kierowcy diety. Pozostała kwota diety traktowana jest jako płaca minimalna.

3. Odliczenie dokonywane zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym kwot ubezpieczenia społecznego.

Jeśli w żaden sposób nie można określić kosztów ponoszonych przez pracownika, kwota równa minimum żywieniowemu i minimum mieszkaniowemu wynikające z niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego musi mieć w takiej sytuacji zastosowanie. Jedynie kwota pozostała po odliczeniu tych dwóch składników może zostać uznana za płacę minimalną. Niemieckie rozporządzenie wskazuje następujące minimalne kwoty, które należy odliczyć:
– kwota miesięczna stanowiąca minimum żywieniowe – 229 euro/ 236 euro od 1 stycznia 2016 r.
– kwota miesięczna stanowiąca minimum na zakwaterowanie – 223 euro.

W zakresie kwot wypłacanych jako ryczałt za nocleg, niemiecka administracja celna wskazała, że jeśli kierowca ma zapewnioną kabinę czy kuszetkę, nie trzeba dokonywać odliczenia wynikającego ze wskazanego powyżej rozporządzenia (tj. 223 euro). Kwota wypłacana jako ryczałt za nocleg w całości podlega włączeniu do stawki minimalnej, jednak przy założeniu, że kierowca odbiera odpoczynek w kabinie zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 8  rozporządzenia (EC) 561/2006.

źródło: www.zmpd.pl

______________________________________________________________________

BGL poinformowało o zmianie numeru faksu, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe kierowców realizujących przewozy na terenie Niemiec.
Z dniem 14 sierpnia br. zagraniczni operatorzy transportu powinni przesyłać te formularze na numer +49 221 96 48 72.
Poprzedni numer faksu (+49 221 96 48 70) pozostaje aktywny jednak nie jest już przeznaczony do zgłaszania pracowników mobilnych.

Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

Przypominamy jednocześnie, że mimo toczącego się postępowania w Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów niemieckiej płacy minimalnej MiLoG, ich obowiązywanie nie zostało zawieszone (z wyjątkiem przewozów tranzytowych) i obowiązek zgłaszania kierowców, ewidencjonowania czasu pracy i wypłaty 8,5 € za godzinę pracy nadal istnieje.

Link do formularza TUTAJ. Zgłoszenie należy przesłać wyłącznie na formularzu w j. niemieckim.

Dnia 1 sierpnia 2015 roku weszło w życie nowe Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung – MiLoDoKV (rozporządzenie o obowiązkach prowadzenia dokumentacji do płacy minimalnej), § 2 tego rozporządzenia zmienia obowiązywanie wczesniejszego rozporządzenia. Według § 1 ust. 2 MiLoDokV obowiazek zgłaszania pracowników na podstawie § 16 MiLoG nie powstaje w przypadku gdy chodzi o nastepujący krąg osób:

– małżonkowie

– dzieci

– rodzice

przedsiębiorcy pracujących w jego zakładzie, jeżeli pracodawca jest osobą prawną, spółką osobową posiadającą zdolność do czynności prawnych, uprawnionym do reprezentowania organem osoby prawnej albo członkiem takiego organu albo uprawnionym do reprezentowania wspólnikiem spółki osobowej posiadającej osobowość prawną. Na podstawie § 1 ust. 2 MiLoDokV pracodawca nie podlega obowiązkowi prowadzenia dokumentacji do ww kręgu osób, wynikającemu z § 17 MiLoG.

Brak obowiązku zgłaszania ww osób absolutnie nie zwalnia z obowiązku zapłaty i ewidencji minimalnego wynagrodzenia na postawie § 20 MiLoG.

źródło: ZMPD

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD