strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

LOTOS

Najlepsza oferta firmy LOTOS tylko dla członków ZSPD – szczegóły w newsletterze członkowskim

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU LOTOS BIZNES

Karta LOTOS BIZNES jest dedykowana do firm oraz instytucji publicznych posługujących się w swojej działalności samochodami osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi oraz innymi środkami transportu jak również sprzętem specjalistycznym. Program LOTOS Biznes adresowany jest do Klientów, których zakup paliwa przekracza 500 litrów w miesiącu.

Aby przystąpić do programu LOTOS BIZNES należy wypełnić i przesłać wniosek o przystąpienie do programu oraz następujące dokumenty firmy poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściciela firmy lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy:

zaświadczenie o:

  • rejestracji działalności gospodarczej lub KRS nie starszy niż 3 miesiące
  • otrzymaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
  • nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP,

ZABEZPIECZENIE / WARUNKI HANDLOWE

LOTOS Paliwa ma zawartą umowę na ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego z firmą KUKE. W związku z powyższym w trakcie nawiązywania współpracy mogą Państwo zostać poproszeni przez firmę KUKE o okazanie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa, celem określenia limitu kredytowego na zakupy paliw w ramach programu LOTOS BIZNES i ubezpieczenie udzielanego Państwu kredytu kupieckiego.

W zależności od wielkości odbiorów wymagamy różnych form zabezpieczenia z tytułu korzystania z odroczonego terminu płatności.

W przypadku pozytywnej oceny dokonanej przez firmę KUKE, odstępujemy od konieczności złożenia dodatkowego zabezpieczenia. Wymagane jest jedynie złożenie weksla in blanco z deklaracją wekslową.

W razie konieczności złożenia dodatkowego zabezpieczenia przez Klienta, LOTOS akceptuje następujące formy zabezpieczeń:

  • gwarancja bankowa,
  • ubezpieczeniowe gwarancje spłaty należności,
  • cesja lokaty terminowej lub zabezpieczenie na rachunku
  • hipoteka na nieruchomości

Indywidualne warunki handlowe, tj. tryb fakturowania, termin płatności i rabat zawarte są w załączniku A do niniejszej oferty.

WARUNKI HANDLOWE WSPÓŁPRACY

Zamówione karty paliwowe uprawniające do zakupów na stacjach zostaną przyznane bezpłatnie zgodnie ze zdefiniowanymi przez Państwa potrzebami i parametrami.

Proponowane parametry kart:

Forma płatności: bezgotówkowa

Warunki handlowe:

Termin płatności: 15 dni od daty wystawienia faktury
Częstotliwość wystawiania faktur: 2-4 razy w miesiącu

Dodatkowe opłaty:

  • wydanie dodatkowych kart 20 PLN / 1 karta
  • wydanie duplikatu karty 20 PLN / 1 karta
  • zmiana parametrów niewidocznych na karcie 10 PLN / 1 karta

W celu uzyskania bliższych informacji o przedstawionej ofercie prosimy o kontakt bezpośredni z Działem Klientów Flotowych firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (tel. +48 58 326 43 00).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:

Marcin Bogacki tel. 508 002 575

Zapraszamy do współpracy!

Umowa Karty ESSO – formularz zgłoszeniowy

Wniosek o wydanie kart – GOTÓWKA

Wniosek o wydanie kart bezgotówkowy do 50 cbm

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD