strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Szkolenia, kursy, ubezpieczenia.
DKV

Planowane ograniczenia wwozu dużej ilości paliw zza wschodniej granicy do Polski

Do uzgodnień publicznych został przekazany projekt nowelizacji ustawy Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym (nr UD353 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308501/katalog/12492840#12492840 ). Zaproponowane w projekcie zmiany przewidują wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Celem projektu jest uszczelnienie systemu celnego i podatkowego poprzez wprowadzenie ograniczeń w ilości paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy.

Przedsiębiorcy, którzy  będą chcieli  wwieźć w baku auta więcej niż 200 litrów paliwa będą musieli zapłacić cło, VAT i akcyzę.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe limity zwolnień.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

–  pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,

– pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o VAT  – 200 litrów .

Projekt zawiera również propozycję stosowania  w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa, co dodatkowo zagwarantuje jednolitość sposobu naliczania i poboru tych dwóch rodzajów odsetek pobieranych od należności importowych.

Konsultacje publiczne ustawy trwają do 13 marca br.

Planowane wejście ustawy w życie: 1 czerwca 2018 r.


Kierowcy, którzy powracają zza wschodniej granicy, będą mogli wwieźć w baku auta maksymalnie 200 litrów benzyny. Przy większej ilości nie unikną obowiązku zapłaty VAT, cła i akcyzy.

Takie zapisy mają znaleźć się w projekcie nowelizacji prawa celnego i ustawy o podatku akcyzowym, który ma zostać opublikowany do końca marca 2018 r.

Obecne reguły dotyczące zwolnień są bowiem nadużywane. Limity przywozowe objęte zwolnieniami wynoszą obecnie:

● w akcyzie – 600 litrów (art. 35 ustawy o podatku akcyzowym),

● w VAT – 200 litrów (art. 77 ust. 1 ustawy o VAT).

źródło: www.gazetaprawna.pl

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD