strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Propozycja zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

9 września br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano dwie propozycje zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, przygotowane w związku z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., dotyczącą ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu samochodowego.

Pierwsza propozycja zmierza do ustanowienia w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców upoważnienia do wydania odrębnego – od przepisów kodeksu pracy – rozporządzenia w sprawie należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej. W propozycji tej nie wskazano jeszcze wysokości diety oraz ujednoliconej stawki ryczałtu za nocleg.

W drugiej propozycji zapisano, aby kierowcy w związku z podróżą służbową wypłacać dodatek za rozłąkę. W przypadku, gdy kierowcy zostanie wypłacony dodatek za rozłąkę, wówczas nie przysługiwałaby mu dieta i ryczałt za nocleg. Także i w tej propozycji nie określono wysokości stawki dodatku za rozłąkę.

Strona rządowa zaproponowała, aby wysokość wskazanych należności z tytułu podróży służbowych, jak i zaproponowanych rozwiązań była przedmiotem konsultacji w organizacjach przewoźników drogowych oraz związkach zawodowych kierowców.

źródło: ZMPD

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD