strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Szkolenie okresowe kierowców – codziennie otwarcie kursu

Osoby posiadające prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D, D+ E,
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, muszą co 5 lat odbywać szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis (kod 95) do prawa jazdy.
W przypadku odnowienia uprawnień przed upływem kolejnych pięciu lat.

Kierowcy, obowiązani są przed ukończeniem kolejnego szkolenia okresowego przed upływem 5 lat wykonać badania lekarskie i psychologiczne. W związku z powyższym konieczna będzie ponowna wymiana prawa jazdy.

Brak aktualnego wpisu (kod 95) sankcjonowany jest karą pieniężną w wysokości 800 zł  Kara nakładana jest na kierowcę realizującego przewóz drogowy.

Cena szkolenia: 300 zł brutto

W cenie szkolenia podręcznik i pomocna ulotka z czasu pracy kierowców.

Zapewniamy: materiały i pomoce dydaktyczne, catering

Termin szkolenia: codziennie otwarcie kursu od poniedziałku do piątku (soboty i niedziele po uzgodnieniu)

Prosimy o kontakt tel. 91 482-23-31, 91 482-21-03, 603 066 655, 601 412 780, 601 412 614

formularz zgłoszeniowy

e-mail: szkolenia@stowarzyszenie.szn.pl

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej – zmiany
W dniu 24.02.2011r. wszedł w życie jeden z przepisów ustawy o kierujących pojazdami  ( Dz.U.2011 nr.30 poz.151art 125 pkt 9 ).

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe (co 5 lat) z jednego bloku programowego.
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzające ukończenie takiego szkolenia jest podstawą do wpisu do prawa jazdy uzyskania kwalifikacji spośród innych posiadanych kategorii  C1, C1+E,CE, C, D1, D1+E, DE, D.

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD