strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Szkolenia, kursy, ubezpieczenia.
DKV

Szkolenie z czasu pracy kierowców

– Najnowsze  zmiany przepisów związanych ze zmianą ustawy o transporcie drogowym z 16 września 2011 roku i ustawy o czasie pracy kierowców (weszły w życie 1 stycznia 2012 r.)

– Regulacje prawne w aspekcie czasu pracy kierowców

– Ogólne zasady planowania pracy wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006

– Czas pracy kierowców w Polsce i UE  (okresy prowadzenia, przerw i odpoczynku, odpoczynki tygodniowe – planowanie i rekompensaty)

– Urządzenia rejestrujące analogowe i cyfrowe (najczęstsze błędy popełniane przez kierowców, wykresówki)

– Dokumenty wymagane w trakcie kontroli drogowej (kompletowanie dokumentacji przewozowej i jej prawidłowe użytkowanie)

– Zasady odpowiedzialności z tytułu kontroli drogowej (kierowcy, zarządzającego transportem, pracodawcy, prawa i obowiązki przewoźników drogowych w trakcie kontroli drogowych)

– Przykładowe planowanie podróży w praktyce lub warsztaty dla osób, które rozliczają czasu pracy kierowcy bądź będą nadzorowały ten proces

Cena: 160 zł brutto/osoba (30,75 zł brutto dla członków Stowarzyszenia)

Czas trwania szkolenia: 5 – 6 godzin

e-mail: szkolenia@stowarzyszenie.szn.pl

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD