strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Tygodniowy odpoczynek kierowców w Niemczech – aktualizacja 27.04.

Z najnowszych informacji jakie posiadamy, prawdopodobnie nie wcześniej niż w drugiej połowie maja lub czerwcu br. w Niemczech wejdzie w życie zakaz zatrzymywania się na regularny tygodniowy okres odpoczynku w ciężarówce. Jeśli zmiany te wejdą w życie, firma transportowa będzie zmuszona do takiej organizacji pracy kierowców, aby mogli oni odbywać 45 godzinne (i dłuższe) przerwy w domu, w siedzibie firmy lub we wcześniej wyznaczonej, stałej lokalizacji, zapewniającej pełne zaplecze sanitarne.

Rada Federalna w dniu 31 marca br. przyjęła projekt ustawy odnoszący się do odpoczynku kierowców ( link do ustawy). Projekt ten odnosi się do przepisów dotyczących regularnego tygodniowego okresu odpoczynku zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 i zawiera on jedynie sankcję za jej naruszenie.

Kary mają wynosić: od 60 euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku pojeździe na kierowcę oraz 180 euro za każdą godzinę  nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku na przewoźnika.

Przewidywana data wejścia w życie w/w przepisów to 1 maja 2017 roku.

_____________________________________________________________________

Rząd federalny Niemiec przedłożył propozycją zmiany regulacji zwanej „Fahrpersonalgesetz” obejmującej kwestie socjalne w transporcie drogowym. Nowe zasady obejmują propozycję zakazującą kierowcom spędzania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu (zgodnie z WE 561/2006). O ile regulacja ta wejdzie w życie (możliwe, że jeszcze latem br.) ,  kierowcom  i firmom  transportowym grożą kary, odpowiednio  EUR 30 i EUR 90 za każdą godzinę spędzoną w pojeździe podczas regularnego odpoczynku weekendowego. Niemcy byłyby kolejnym  po Belgii, Francji i Austrii krajem, który zabrania kierowcom odbioru tygodniowego odpoczynku w kabinie.

źródło:pisil.pl

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD