strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Ubezpieczenie do licencji

  • Szybkość zakupu – zakup polisy wciągu godziny, bez wychodzenia z domu;
  • Minimum formalności – prosty wniosek bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów;
  • Praktyczne rozwiązanie – podwyższenie sumy ubezpieczeniowej w związku z nabyciem kolejnego pojazdu następuje w drodze aneksu;
  • Najniższa cena – cena jest dostosowana do warunków i czasu trwania polisy.

Licencja na transport
Od 04 grudnia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1071/2009 z dnia 21 października 2006 wprowadzające ujednolicone zasady dostępu do zawodu dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w postaci, m.in. ubezpieczenia na pierwszy pojazd w kwocie 9000 EUR i każdy następny w kwocie 5000 EUR.
Dla kogo?
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych/przedsiebiorców którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.
Ubezpieczyciel

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń SA) zarejestrowane w Sądowym Rejestrze Firm pod numerem 01-10-046150. Towarzystwo notyfikowane w Polsce w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w Rejestrze Zakładów Ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.
Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art.7 pkt.1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)1071/2009 z dnia 21 października 2009 i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładne dane firmy oraz liczbę pojazdów, którymi wykonuje działalność gospodarczą.

Jak uzyskać polisę?
1.    Pobierz Formularz wniosku.
2.    Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym.
3.    Wypełniony formularz prześlij na adres e-mail: ubezpieczenia@stowarzyszenie.szn.pl lub dostarcz osobiście do Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin
tel/fax. 91 482 23 31, 91 482 21 03, 601 412 780, 603 066 655
Do pobrania :

Koszt polisy: Najniższa cena na rynku!!!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 91 482 23 31, 91 482 21 03, 601 412 780, 603 066 655

 

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2016 © ZSPD