strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Zmiana wysokości kar za jazdę podczas zakazów jazdy w niedziele i święta na terytorium Niemiec

(Sankcje karne za wykroczenia przeciw przepisowi § 30 ust. 3 niemieckiego kodeksu drogowego)

Biuro Stowarzyszenia informuje, że na terytorium Niemiec zgodnie z aktualnymi przepisami,  obowiązuje ograniczenie ruchu drogowego w niedziele i święta, tzn. istnieje zakaz jazdy. Zakaz jazdy dotyczy samochodów ciężarowych o całkowitej dopuszczalnej masie ponad 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą na wszystkich sieciach dróg i autostrad, w godzinach od 00:00 do 22:00. Od zakazu obowiązują pewne wyjątki, jak np. dostawa świeżego mleka i świeżych wyrobów mlecznych, świeżego mięsa i świeżych wyrobów mięsnych, itd.

Za naruszenie ww. przepisu przewidziane są sankcje karne w formie grzywny dla kierowcy oraz właściciela pojazdu. Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń obecnie kierowca karany jest grzywną w wysokości 75,00 €, a właściciel pojazdu grzywną w wysokości 380,00 €.

W dniu 01.05.2014 r. wchodzi w życie nowy taryfikator, według którego te same wykroczenia karane będą znacznie wyższymi grzywnami. Zgodnie z nowym taryfikatorem kierowca będzie musiał zapłacić 120,00 €, a właściciel pojazdu- 570,00 € . Powyższe stawki regularne mogą być odpowiednio podwyższone w przypadku zagrożenia ruchu lub uszkodzenia rzeczy. Dla przewozów, które nie podlegają wyłączeniom, należy uzyskać zezwolenie. Zezwolenie takie wydają w Niemczech (trzeba złożyć odpowiedni wniosek) właściwe urzędy powiatowe:

– dla przewoźników województwa Zachodniopomorskiego – Landkreis Greifswald-Fachdienst Strassenverkehr-, An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk – Tel. 03834/ 8760-3636 – Frau Haufschild.

W powyższym kontekście zwraca się uwagę na to, że istnieją dodatkowe ograniczenia latem. Na określonych odcinkach autostrad i dróg magistralnych obowiązuje, abstrahując od wyjątków § 30 ust. 3 niemieckiego kodeksu drogowego (patrz wyżej), zakaz jazdy w soboty od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku (wakacje), w godzinach od 07:00 do 20:00.

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD