strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Zmiany zasad wydawania licencji wspólnotowych

Informujemy, że od dnia 15.08.2013r. obowiązują nowe wzory formularzy wniosków o wydanie licencji (aktualne formularze wniosków – dostępne w dziale – FORMULARZE.

Zgodnie z nowymi zasadami:

a) nie ma obowiązku załączania do  wniosku dokumentacji pojazdu  (kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz dokumentów potwierdzających prawo użytkowania),  wystarczy  wskazać w odpowiednim formularzu dane pojazdu, włącznie z datą ewentualnego prawa dysponowania). GITD zastrzega sobie prawo do wglądu wskazanych dokumentów w wypadku gdy wypełniony formularz będzie nieczytelny.

b)  posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej do licencji, można przedstawić w następujący sposób:

– spółki prawa handlowego, zgodnie z art. 7b.1. ustawy o transporcie drogowym, muszą obowiązkowo przedstawić sprawozdanie finansowe jako formę zabezpieczenia dla licencji (pozostałe formy zabezpieczenia tj. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej lub gwarancja bankowa mogą być dopuszczone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody od organu udzielającego licencji)

– osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji mogą  okazać  dowolną formę zabezpieczenia spośród  form dopuszczonych przepisami ustawy (sprawozdanie finansowe lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej lub gwarancję bankową)

Firmy składające  po raz pierwszy wniosek  o licencję wspólnotową na międzynarodowy  zarobkowy przewóz drogowy rzeczy lub osób będą dodatkowo zobligowane do uzyskania dokumentu o nazwie „zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” (o ile dany podmiot jeszcze nie posiada takiego dokumentu). Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Przypominamy, że licencje wspólnotowe wydane przed 15 sierpnia 2013r.  zachowują swoją ważność zgodnie z okresem na jaki zostały udzielone. Przedsiębiorcę posiadającego licencję krajową lub międzynarodową wydaną przed 15.08.2013r. uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

Każdy przewoźnik musi zadbać o ciągłość złożonej w urzędzie wydającym licencję gwarancji finansowej i jej wysokość.

Jest to związane ze zmianą w załączniku stanowiącym kary dla przewoźników( załącznik 3  lp. 1.1a).

1.1a) Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – za każdy kolejny ponad liczbowy wypis – 500 zł.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD